Xã hội ngày một phát triển, chúng ta không chỉ có sự đổi mới trong nền kinh tế mà cả văn hóa sống khi mà công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa lên cao, xu hướng hội nhập quốc tế mở rộng. Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa lâu đời, đặc sắc nó góp phần thúc đẩy sự phát triển cho đất nước nhưng cũng có không ít sự tác động tiêu cực của cuộc sống hiện nay đối với nền văn hóa của con người thời đại.

Chúng ta có thể thấy rằng văn hóa sống của con người ngày càng có những biến đổi rõ rệt, thể hiện trên mọi phương diện cuộc sống. Khoan hãy bàn tới những vấn đề tích cực chúng ta cần phải nhìn nhận vào những tiêu cực mà văn hóa nhân loại đang phải gánh chịu trước sự đổi mới của con người để khắc phục tình trạng đó.

Đầu tiên nói về ứng xử con người ngày càng có lỗi ứng xử khô khan, cộc lốc, thiếu tình cảm hơn xưa. Điều này xuất phát từ việc tình cảm của con người đối với nhau ngày càng ít, có thể do sự phát triển về vật chất kinh tế đã khiến con người trở nên ích kỷ hơn.

Trong giao tiếp hàng ngày chúng ta có thể nhìn nhận ra một điều rõ ràng rằng giữa con người với con người giao tiếp với nhau không còn thân mật, gần gũi, thậm chí nhiều người còn sẵn sàng lớn tiếng la mắng là lộn lẫn nhau trên các trang mạng xã hội như Facebook hay Zalo. Bạn hoàn toàn nhìn thấy những cảnh đáng buồn như việc mọi người tạo ra các clip để chửi nhau, miệt thị lẫn nhau. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc.

Hay trong các ứng dụng của khoa học công nghệ đối với hoạt động sản xuất, học tập, sinh hoạt thì thay vì việc dùng chúng tăng cường hiệu quả công việc, học tập, nghiên cứu con người chúng ta lại sử dụng chúng một cách lạm dụng để giải trí, làm những điều trái pháp luật. Rất ít người sử dụng máy vi tính để nghiên cứu các vấn đề liên quan tới trễ thức mà chỉ sử dụng chúng để chơi điện tử vào Facebook hay xem phim. Thật sự ứng dụng của công nghệ vào trong đời sống chưa phát huy được đúng hiệu quả tác dụng của nó.

Đó chỉ là một trong những ví dụ điển hình của những tác động tiêu cực từ đời sống tới văn hóa con người. Mỗi một giai đoạn phát triển của đất nước, mỗi một điều kiện thực tế nhất định mà con người ta sẽ sống với văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn đủ khả năng để điều chỉnh sao cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn xây dựng một nền văn hóa phát triển rực rỡ.

Rate this post