Bất cứ một quốc gia nào cũng muốn xây dựng một nền văn hóa tiến bộ, văn minh bởi văn hóa của mỗi đất nước sẽ góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Việt Nam cũng là một trong những đất nước có bề dày lịch sử lâu năm, sự phát triển văn hóa lâu đời đứng trước thời buổi công nghệ hóa, hiện đại hóa như hiện nay chúng ta cần phải làm gì để phát triển nền văn hóa đương đại theo một hướng tích cực hơn.

Văn hóa là một phạm trù rộng lớn và nó được hình thành song song với sự hình thành và phát triển của một đất nước nào đó. Trong mỗi một thời kỳ, nền văn hóa sẽ có một đặc điểm khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế bây giờ và trong thời kỳ đương đại là một thời kỳ phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, của trí tuệ con người. Chính vì vậy mà nền văn hóa cũng cần phải đổi mới biến đổi thích hợp nhất với điều kiện thực tế này.

Muốn phát triển nền văn hóa theo một hướng tích cực thì con người hiện nay cần phải có ý thức tự giác, đó là việc chúng ta tự giác xây dựng cho mình lối sống văn minh, hiện đại, lành mạnh, không sa vào những tệ nạn xã hội, những vi phạm của pháp luật. Thường xuyên trau dồi đạo đức, mỗi một cá nhân tự hoàn thiện nhân cách cho mình là cách bạn góp phần xây dựng văn hóa đất nước thêm phát triển.

Cùng nhau xây dựng một nền kinh tế vững mạnh. Chỉ khi có sự vững bền về kinh tế có sự phát triển vượt bậc về kinh tế thì con người ta mới đủ điều kiện để phát triển văn hóa của mình. Khi nền kinh tế đi lên, cuộc sống vật chất của con người đảm bảo đầy đủ thì đương nhiên những hoạt động văn hóa cũng được đầu tư, chú trọng mạnh mẽ. Bởi vậy phát triển kinh tế là nhiệm vụ của từng cá nhân của toàn dân chung sức.

Học hỏi giao lưu với thế giới bên ngoài, với các nước xung quanh trong khu vực và trên toàn thế giới là điều vô cùng cần thiết. Thực tế chứng minh rằng trong nền kinh tế hiện đại chúng ta buộc phải phát triển theo sự vận động chung của thế giới, phải hội nhập quốc tế mới có nhiều cơ hội phát triển. Đối với văn hóa cũng vậy, mỗi một quốc gia, mỗi một khu vực sẽ có một đặc trưng văn hóa khác nhau.

Việc chúng ta giao lưu với họ không phải để hòa tan mà chúng ta hòa nhập, học hỏi và kết tinh những văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, sửa đổi những hủ tục, lạc hậu không còn phù hợp đối với thế giới hiện nay. Việt Nam đã làm rất tốt điều này khi mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc của mình lại có thể phát triển xây dựng một nền văn hóa theo hướng hiện đại, hòa nhập với tất cả các nước trên thế giới.

Rate this post